Chuẩn đầu ra

Quyết định số 3297 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 3297 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Mới

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) đối với sinh viên không chuyên ngành CNTT.

 Quyết định số 3230 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học

Quyết định số 3230 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học Mới

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học.

Quyết định số 1201 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 1201 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2022-2023.

Hội thảo chuẩn đầu ra và khung đào tạo ngành QT Du lịch - Lữ hành và ngành QT Nhà hàng và DV ăn uống

Hội thảo chuẩn đầu ra và khung đào tạo ngành QT Du lịch - Lữ hành và ngành QT Nhà hàng và DV ăn uống Mới

Hội thảo này là một hoạt động cơ bản trong lộ trình thực hiện Quyết định 3229/QĐ - DCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ngày 14/11/2019 về việc Hướng dẫn cập nhật, đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học.

Quyết định số 1093 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Quyết định số 1093 về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc ban hành Quy định chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin đối với sinh viên.