CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TÙY CHỌN
1 LK7720398 Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm Tải về
2 LK7420201 Khoa học và Công nghệ sinh học Tải về
3 LK7340101 Quản trị kinh doanh Tải về