ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 (Dành cho các chương trình liên kết quốc tế 2+2)

Link đăng ký xét tuyển: Link

Hoặc quét trực tiếp QR code bên dưới để truy cập

Xem thêm thông tin chi tiết tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế 2+2 tại: https://iict.hufi.edu.vn/

Hotline: 0867.181.140