Trung học phổ thông

Giới thiệu mô hình giáo dục bậc THPT - HUFI

Giới thiệu mô hình giáo dục bậc THPT - HUFI Mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là trường công lập đào tạo đa ngành nghề, nhiều bậc đạo tạo từ bậc THPT đến đại học và sau đại học, trong đó có bậc THPT theo hệ (GDTX). Từ năm 2009 Trung tâm Giáo dục phổ thông ra đời nhằm đáp ứng...