TT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH KHOA QUẢN LÝ
1 8420201 Công nghệ sinh học Sinh học và Môi trường
2 8540101 Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm
3 8520320 Kỹ thuật môi trường Sinh học và Môi trường
4 8520301 Kỹ thuật hóa học Công nghệ Hóa học
5 8520103 Kỹ thuật cơ khí Công nghệ Cơ khí 
6 8340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh
7 8340201 Tài chính - Ngân hàng Kế toán Tài chính
8 8520201 Kỹ thuật điện Công nghệ Điện - Điện tử
9 8480201 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
10 8810104 Quản trị khách sạn - Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống Du lịch và Ẩm thực