TÀI LIỆU 10 KỸ NĂNG MỀM

Kỹ năng mềm hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội dùng để chỉ các kĩ năng quan trọng trong cuộc sống con người như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm,…Thực tế cho thấy những người thành đạt có 25% là do những kiến thức chuyên môn, còn lại là 75% do kĩ năng mềm quyết định. Nếu học càng sớm bạn sẽ càng có lợi thế trong quá trình học tập lẫn công việc. Vì vậy, việc học kĩ năng mềm đối với sinh viên là vô cùng cần thiết. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với các sinh viên Bộ 10 kỹ năng mềm (file PDF) dành cho các sinh viên của HUFI.

 

1. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 6. Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm
2. Kỹ năng hướng nghiệp và chuẩn bị hành trang việc làm 7. Kỹ năng đạt mục tiêu và lập kế hoạch
3. Kỹ năng khám phá bản thân 8. Kỹ năng xây dựng mục tiêu và tạo động lực bản thân
4. Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng 9. Kỹ năng giao tiếp
5. Kỹ năng làm việc nhóm 10. Kỹ năng tác phong công nghiệp và tư duy sáng tạo