Sáng ngày 14/12/2023, tại phòng họp C306 đã diễn ra buổi tập huấn Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (số 2402/QĐ-DCT) do Trung tâm Quản lý chất lượng tổ chức. Buổi tập huấn này nhằm triển khai kế hoạch tháng 11 và tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch số 17/KH-DCT-QLCL, thông báo số 16/TB-DCT-QLCL của Trung tâm Quản lý chất lượng. Đây là buổi tập huấn phần 2, nằm trong chuỗi tập huấn gồm 04 phần về Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi tập huấn có TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trung tâm Quản lý chất lượng, đại diện Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra giáo dục, đại diện công ty phần mềm ASC cùng với đại diện giảng viên của các Khoa, Bộ môn.

Chủ trì buổi tập huấn có sự tham gia của TS. Thái Doãn Thanh – Phó hiệu trưởng Nhà trường và cán bộ, giảng viên đại diện các Khoa

Phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn, TS. Thái Doãn Thanh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhận định Quy định số 2402 về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học của Nhà trường có nhiều điểm mới về nội dung và các hướng dẫn về các quy trình, nghiệp vụ. Do đó, để phối hợp triển khai thực hiện tốt quy định này Trung tâm Quản lý chất lượng phải nghiên cứu kỹ quy định để xây dựng hướng dẫn cụ thể cho từng nội dung, từng phần và hỗ trợ phân cấp, phân quyền cho các đơn vị nhằm giúp các đơn vị triển khai tốt nhiệm vụ của mình. Các Khoa sau buổi tập huấn phải rà soát, xem xét lại các ngân hàng câu hỏi thi và triển khai phổ biến lại nội dung tập huấn. Qua đó để thay đổi bộ mặt về khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập từ trước đến nay nhằm thúc đẩy cải tiến chất lượng.

ThS. Lê Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý chất lượng trao đổi thông tin về buổi tập huấn Quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Tiếp theo chương trình, các thầy/cô đã lắng nghe ThS. Lê Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý chất lượng trao đổi các thông tin và các vấn đề cần lưu ý giảng viên khi tổ chức thi, coi thi. ThS. Đào Công Thành – chuyên viên Trung tâm Quản lý chất lượng trình bày nội dung “Quy trình tổ chức thi, kiểm tra (coi thi trắc nghiệm khách quan tại phòng máy version 2)”.

ThS. Đào Công Thành – chuyên viên Trung tâm Quản lý chất lượng trình bày nội dung tập huấn Quy định thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phần 2

Tại buổi tập huấn các giảng viên đã được phổ biến những điểm mới trong quy định thi, kiểm tra  và các nội dung quan trọng về quy trình, nghiệp vụ như quy trình coi thi, hỏi thi kết thúc học phần; nhiệm vụ của giám thị coi thi; hướng dẫn sử dụng phần mềm coi thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính (version 2) tại phòng máy; các tình huống thường gặp trong phòng thi.

Sau phần báo cáo các nội dung tập huấn, trong phần hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm các thầy/cô đã cùng nhau thảo luận, nêu lên những thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm và hướng giải quyết trong những trường hợp thực tế đã gặp trước đây để từ đó có cách hiểu thống nhất trong quá trình triển khai và thực hiện đúng Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Nhà trường. Các giảng viên đại diện Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Chính trị - Luật, Khoa Sinh học và Môi trường, Khoa Công nghệ Thông tin, Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra giáo dục, chuyên viên công ty phần mềm ASC đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp quan trọng.

Các thầy cô tham dự và đại diện công ty phần mềm ASC thảo luận, trao đổi ý kiến tại buổi tập huấn

Buổi tập huấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở và sự thành công của buổi tập huấn này là tiền đề cho chuỗi tập huấn Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập các phần tiếp theo được tổ chức vào năm sau.

Chuỗi chương trình tập huấn về Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập với 04 phần chính:

Phần 1: Tập huấn phổ biến Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập cho chuyên viên Trung tâm Quản lý chất lượng.

Phần 2: Tập huấn Quy trình tổ chức thi, kiểm tra cho giảng viên các Khoa

Phần 3: Tập huấn Quy trình, kỹ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và nhập đề thi trên phần mềm phân hệ O

Phần 4: Tập huấn Quy trình phân tích, đánh giá kết quả học tập của người học

Ban Biên tập Website HUIT

TT.QLCL