Các chương trình hợp tác quốc tế

HUIT đang triển khai nhiều chương trình hợp tác đào tạo và nghiên cứu với mục tiêu quốc tế hóa nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu, và đẩy mạnh liên kết hợp tác quốc tế. Một số chương trình hợp tác nổi bật tại HUIT gồm:
- Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
- Hợp tác quốc tế trong các chương trình đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao;
- Hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước;
- Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế;
- Trao đổi sinh viên, cán bộ, giảng viên, v.v.
Bên cạnh đó, HUIT sử dụng hiệu quả các nguồn viện trợ từ các nhà tài trợ. Các dự án quốc tế và các hoạt động hợp tác quốc tế tiêu biểu được thể hiện dưới đây:

Hợp tác trong nghiên cứu

- Các đặc tính phân tử và biến thể di truyền của nhãn miền Nam Việt Nam (Hợp tác với các đối tác EU);
- Xử lý các độc tố nấm mốc trong nông sản Việt Nam để giảm độc nhiễm cho con người (Hợp tác với các đối tác Bỉ);
- Nghiên cứu về tăng cường an toàn và an ninh lương thực đối với lúa và ngô: Chiến lược phòng ngừa và kiểm soát nấm mốc hư hỏng trong sản phẩm nông nghiệp Việt Nam (Hợp tác với các đối tác EU);
HUIT nhận được viện trợ một số thiết bị thí nghiệm có công nghệ hiện đại nhất, phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho giảng viên và sinh viên của trường. Cụ thể như:
- TOKAN Holdings Co., Ltd. (Nhật Bản) viện trợ một bộ máy phân tích khí thải ô tô;
- Sheng Bang Co., Ltd. (Đài Loan) cấp năm máy in 3D công nghệ cao tiên tiến mới nhất;
- Học viện đào tạo Việt-Đức được thành lập theo bản thỏa thuận hợp tác giữa KHS GmbH (Đức) và HUIT, v.v.

Hợp tác trong đào tạo

Hằng năm, trường đều giới thiệu nhiều suất học bổng học tập, thực tập, trao đổi giảng viên, sinh viên cho các sinh viên, cán bộ, giảng viên của trường.
- Hơn 30 giáo sư, giảng viên thỉnh giảng từ các đối tác quốc tế;
- Hơn 200 đoàn khách quốc tế đến;
- Gửi hơn 50 sinh viên của trường học tập, trao đổi tại nước ngoài;
- Gửi hàng trăm sinh viên đến các công ty, nhà máy tại Việt Nam để tham quan học tập hoặc thực tập tốt nghiệp;
- Vận hành 04 chương trình đào tạo liên kết quốc tế hệ đại học 2+2, đặc biệt (2 năm học tập tại trường, 2 năm học ở nước ngoài), gồm ngành Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, Khoa học và Công nghệ sinh học; Quản trị kinh doanh; Du lịch. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 150 sinh viên của HUIT đang học ở nước ngoài theo chương trình này.