Thông tin cá nhân

Tên đầy đủ: Ivy Guoo Shyng Wang Hsu

Học hàm: Giáo sư

Nơi làm việc: Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ và Đài Loan; Trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

GS. Ivy Guoo Shyng Wang Hsu là giảng viên Khoa Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng tại trường Đại học Mỹ Hòa, Đài Loan. Giai đoạn 2012 -2018, GS. Wang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Đài Loan, sau đó là Thành viên Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ và Đài Loan vào năm 2019 đến nay. GS. Wang đã có nhiều ấn phẩm từ năm 2001 đến nay gồm: 34 bài báo quốc tế; 25 bài báo Hội nghị và 4 cuốn sách được xuất bản.


Thông tin cá nhân

Họ và tên: Hui-Mei Chen

Học vị: Phó Giáo sư

Nơi làm việc: Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Đại học Fu-Yin; Đại học Cao Hùng; Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

TS. Hui-Mei Chen đã có một số ấn phẩm từ năm 2008 đến nay như: 04 bài báo quốc tế và 24 bài báo Hội nghị được phát hành.


Thông tin cá nhân

Họ và tên: Tai-Sheng Yeh

Học hàm: Phó Giáo sư

Nơi làm việc: Khoa Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực, Trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

PGS. Tai-Sheng Yeh hiện đang làm việc tại Khoa Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực, Trường Đại học Mỹ Hòa. Trước đây, PSG. Tai-Sheng Yeh đã tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế về Phân tích Thực phẩm và An toàn Thực phẩm với sự hỗ trợ từ phía Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan. Năm 2017, PSG. Tai-Sheng Yeh cũng đã đến làm việc tại Viện Đánh giá của Liên Bang Đức với vai trò là một Nhà khoa học thỉnh giảng trong 06 tháng. Những nghiên cứu của ông chủ yếu về phân tích thực phẩm, cảm biến hóa học, giáo dục hóa học và đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm.


Thông tin cá nhân

Tên đầy đủShun-Yao Hsu

Học hàm: Giáo sư

Nơi làm việc: Đại học Quốc lập (Đài Loan); Đại học Công giáo Phụ Nhuân (Đài Loan); Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

GS. Shun-Yao Hsu có chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ và Khoa học Thực phẩm và đã được công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ vào năm 1984 tại Trường Đại học Purdue, Hoa Kỳ. Đặc biệt hơn, GS. Shun-Yao Hsu đã phát hành một số bài báo Hội nghị như là: Đại hội khoa học và công nghệ thực phẩm thế giới lần thứ 11 tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 04 năm 2001 với chủ đề “Ảnh hưởng của dầu thực vật đến chất lượng của chất béo trong thịt viên”. Vào năm 2003, GS. Shun-Yao Hsu phối hợp cùng một số Giáo sư khác thực hiện nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của không khí áp suất và điện tích phun của các tính chất hóa học và hiệu quả diệt khuẩn của nước oxy hóa điện phân” - số 036180, 2003 ASAE.


Thông tin cá nhân

Họ và tên: David , Ming-Hsiu Liu

Học hàm: Giáo sư

Giai đoạn từ năm 1990-2002, GS. Ming-Hsiu Liu đã làm việc với vai trò là một cố vấn tại các nước khu vực Trung Mỹ như: Panama, Ecuador và Costa Rica.

Từ năm 2002 cho đến nay, GS. Ming-Hsiu Liu công tác tại Khoa Quản trị Kinh doanh và Đổi mới Văn hóa tại trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan) với vai trò là giảng viên.