Danh mục chuyển giao công nghệ

 

Stt Tên Hợp đồng Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì
Bắt đầu Kết thúc
1 Hợp đồng sản xuất thử nghiệm sản phẩm mứt trái cây 11/7/2011 17/8/2011 Trung Tâm Ftec
2 Hợp đồng tư vấn, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dầu ăn phân khúc giá thấp  11/2/2015 30/6/2015 Khoa công nghệ thực phẩm
3 Hợp đồng tư vấn, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dầu ăn 1/7/2015 31/12/2015 Khoa công nghệ thực phẩm
4 Hợp đồng nghiên cứu so sánh DK ester trong sản phẩm và các chất nhũ khác trong sữa dừa 18/3/2016 31/03/2016 Trung tâm thí nghiệm thực hành
5 Application study U.S.
Dehydrated potatoes in ready to eat food products
18/3/2016 20/05/2016 Trung tâm thí nghiệm thực hành
6 Hợp đồng Tư vấn công nghệ và nghiên cứu sản phẩm sữa dừa 16/5/2016 20/5/2016 Trung tâm thí nghiệm thực hành
7 Hợp đồng nghiên cứu so sánh DK ESTER trong sản phẩm & các chất nhũ khác trong sản phẩm sữa dừa. Số hợp đồng: DKS-05072017  2017 2018 Trung tâm thí nghiệm thực hành
8 Hợp đồng nghiên cứu so sánh DK ESTER trong sản phẩm & các chất nhũ khác trong sản phẩm sữa dừa.Số hợp đồng: DKS-17112017  2017 2018 Trung tâm thí nghiệm thực hành
9 Nghiên cứu tư vấn điều chỉnh dự án và môi trường cho Trại heo của Công ty TNHH MTV Đức Toàn Tâm 08/11/2018 08/02/2019 Viện đào tạo hợp tác quốc tế
10 Củ hủ dừa dầm giấm 24/4/2019 30/07/2020 Khoa công nghệ thực phẩm
11 Ứng dụng phân bón Phú Mỹ trong việc phát triển cây nhãn và các giải pháp nâng cao chuối giá trị nhãn lồng Hưng Yên 05/2019 30/07/2020 Khoa công nghệ thực phẩm
12 Nghiên cứu lập Báo cáo đánh giá tác động mội trường cho Dự án mở rộng nâng cao công xuất Nhà máy ổng thép Sendo của Công ty TNHH liên doanh ống théo Sendo 27/8/2019 10/11/2019 Khoa Tài Nguyên và biến đổi khí hậu
13 Định hướng hoạt động nghiên cứu đổi mới công nghệ chế biến của công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng , giai đoạn 2019-2025 30/7/2019 30/7/2020 Viện Nghiên cứu chiến lược và quản trị doanh nghiệp
14 Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường cho hồ Đá Đen 21/04/2020 21/04/2021 Khoa Môi trường Tài nguyên và Biến đổi khí hậu