Kỷ yếu

Kỷ yếu Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ"

Kỷ yếu Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" Mới

Hội thảo "Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong cơ chế tự chủ" được tổ chức ngày 05/09/2022 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Hội thảo Khoa học Khoa Tài chính – Kế toán  chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm khoa học – công nghệ vào việc dạy và học”

Hội thảo Khoa học Khoa Tài chính – Kế toán chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm khoa học – công nghệ vào việc dạy và học” Mới

Sáng ngày 14/05/2022, tại phòng họp nhà C – tầng 3, Khoa Tài chính – Kế toán Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm khoa học – công nghệ vào việc dạy và học”.

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019 Mới

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức ngày 25/10/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018 Mới

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2018 được tổ chức ngày 08/12/2018 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017 Mới

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2017 được tổ chức ngày 14/10/2017 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

1 2 > >>