Vừa qua Tạp chí Giáo dục đã vui mừng và thông báo nguyên văn quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN. GS.TS Châu Văn Minh - Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký xác nhận công bố các danh mục tạp chí khoa học được tính điểm bởi 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020.

Theo quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN, có 100 Tạp chí được công nhận là Tạp chí khoa học ngành Kinh tế, được tính điểm đối với các bài báo khoa học chuyên ngành bao gồm: kinh tế học; kinh doanh; tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; kế toán - kiểm toán; quản trị - quản lý. Các tạp chí được tính điểm đã phù hợp với tiêu chí đặt ra luôn sáng tạo và giải quyết được tất cả các nhu cầu của con người hiện nay. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) đã xuất xắc đem về những điểm cộng do Tạp chí Khoa học và Công nghệ thực phẩm. Với 4 ngành đã được nghiên cứu chuyên sâu tìm ra được những then chốt nổi bật để lại ấn tượng cho Hội đồng Giáo sư:

1) Công nghệ sinh học đạt 0.5 điểm

2) Cơ khí - động lực đạt 0.25 điểm

3) Hóa - Thực Phẩm đạt 0.25 điểm

4) Khoa học Trái đất - Mở đạt 0.25 điểm

Những thành công trên là kết quả của toàn bộ giảng viên Nhà trường đã luôn cố gắng cống hiến những điều tuyệt với này. HUFI rất vinh sự khi được công nhận có trong danh mục tạp chí khoa học và công nghệ được tính điểm năm 2020. Đây sẽ một tiền đề vững chắc để Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ tiếp tục nâng cao trình độ tiếp tục góp mặt vào danh sách trong những năm sắp tới.

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 Xem tại đây

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem tại đây

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực Xem tại đây

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem tại đây

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học Xem tại đây

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá Xem tại đây

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải Xem tại đây

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học Xem tại đây

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm Xem tại đây

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh Xem tại đây

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự Xem tại đây

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ Xem tại đây

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế Xem tại đây

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học Xem tại đây

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim Xem tại đây

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học Xem tại đây

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp Xem tại đây

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học Xem tại đây

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học Xem tại đây

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học Xem tại đây

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi Xem tại đây

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học Xem tại đây

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học Xem tại đây

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao Xem tại đây

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học Xem tại đây

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý Xem tại đây

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc Xem tại đây

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học Xem tại đây

Tin: HUFICO