Từ ngày 19 đến 20/6/2024, tại Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư 24/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và phổ biến pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước cho tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của Bộ và Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Quan cảnh Hội nghị

Sau 7 năm thực hiện, Thông tư 107/2017/TT-BTC đã có nhiều thay đổi như cơ chế tài chính, khu vực nợ công, những lĩnh vực liên quan đến ngân sách nhà nước đều có nhiều văn bản quy định mới dẫn đến việc triển khai bộc lộ nhiều bất cập. Bên cạnh đó, trong thời gian từ năm 2017 đến nay, có rất nhiều phát sinh trong tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị dẫn đến việc bố trí bộ máy kế toán tại từng đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn… Do đó, việc triển khai Thông tư 24 có tác động đến tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước.

Chính vì vậy, Thông tư số 24/2024/TT-BTC được ban hành nhằm thay thế 4 Thông tư, bao gồm: Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia; Thông tư số 79/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng - nhấn mạnh: Công tác tài chính, kế toán luôn đóng vai trò quan trọng, là bộ phận không thể thiếu tại các đơn vị, là đầu mối cung cấp các thông tin về tình hình hình tài chính, kết quả kinh doanh của đơn vị, là khâu then chốt để Bộ Công Thương triển khai, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của các Lãnh đạo đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ trong thời gian qua đối với công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản tại đơn vị mình, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính. Đội ngũ làm công tác kế toán được đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đảm bảo phù hợp với vị trí, lĩnh vực được giao. Việc chấp hành các quy định của ngành, của pháp luật về tài chính, kế toán đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn.

Lãnh đạo Trường Đại học Công Thương TP. HCM cùng lãnh đạo các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp của Bộ Công Thương tham dự hội nghị

Để đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý tài chính và quyết toán ngân sách theo quy định, hạn chế các vi phạm chế độ, chính sách, quy định quản lý thu, chi tài chính, quy định về xử phạt trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước, Bộ Công Thương tổ chức Tập huấn, phổ biến, triển khai Thông tư số 24/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 và Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH ngày 28/2/2023 pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Qua đó, giúp các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương triển khai tổ chức tốt các hoạt động công tác tài chính, kế toán thực hiện từ ngày 01/01/2025 và tuân thủ các quy định nhà nước hiện hành.

“Trong thời gian diễn ra hội nghị, mỗi học viên nghiêm túc thực hiện tốt nội dung chương trình tập huấn. Tôi hy vọng sau hội nghị này các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ sẽ cập nhật và nắm vững hơn về chế độ, chính sách, công tác quản lý tài chính, công tác kế toán của đơn vị, từ đó đổi mới tư duy, tìm ra hướng đi, giải pháp thích hợp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm ngân sách 2024 và các năm tiếp theo” - Thứ trưởng Phan Thị Thắng yêu cầu.

Các đại biểu được nghe các giảng viên đến từ Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các giảng viên đến từ Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II; Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính, là các chuyên gia trực tiếp làm chính sách triển khai nội dung Thông tư số 24/2024/TT-BTC. Đặc biệt, đại diện từ Bộ Tài chính phổ biến các quy định mới và tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tại đơn vị, công tác khóa sổ và chuyển số dư, pháp lệnh xử phạt trong lĩnh vực kiểm toán theo quy định giúp kế toán hoàn thiện hơn về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu trong quản lý lĩnh vực tại Bộ Công Thương.

Đại biểu tham dự hội nghị

Thông tư số 24/2024/TT-BTC có nội dung bao trùm rất lớn, với đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị, xã hội; Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức, cơ quan, đơn vị khác là đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao quản lý và ghi sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng…

Do đó, việc triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC có tác động đến tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước trong đó có Bộ Công Thương. Nội dung Thông tư có nhiều điểm mới so với quy định tại các chế độ kế toán trước đây nhằm hướng dẫn chuẩn mực kế toán công Việt Nam, cơ chế tài chính mới, đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy kế toán tinh gọn, hiệu quả, khắc phục các vướng mắc tồn tại trên thực tế và trong việc cung cấp thông tin lập báo cáo tài chính nhà nước.

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT

Theo Báo Công Thương