SV không ở trong các khu nội trú của trường quản lý được gọi là SV ngoại trú. SV ngoại trú phải chịu sự quản lý của nhà trường, chính quyền địa phương và có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý SV ngoại trú.

I. Quyền của SV ngoại trú:

1. Học sinh, sinh viên ngoại trú được hưởng các quyền theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.

3. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan hữu quan đối với các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cư trú.

II. Nghĩa vụ của SV ngoại trú:

1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường nơi cư trú và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.

3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) và báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.

4. Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mới của mình với nhà trường trong thời hạn 20 ngày.

5. Học sinh, sinh viên ngoại trú có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.

III. Nghiêm cấm các hành vi sau đây đối với SV ngoại trú:

- Sản xuất, sử dụng, buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, các loại vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, chất độc hại.

- Tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, mại dâm và đua xe trái phép.

- Tàng trữ, lưu hành hoặc tuyền bá phim ảnh, băng dĩa và các văn hóa phẩm đồi trụy, kích động, bạo lực, các tài liệu có nội dung phản động.

- Gây ồn ào mất trật tự và các hành vi thiếu văn hóa khác, gây gỗ, kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, bè phái tụ tập gây rối trật tự, trị an, gây ô nhiễm môi trường nơi đang ở.

- Truyền đạo trái phép, và truyền bá mê tín, hủ tục.

IV. Quy trình thực hiện khai báo ngoại trú:

Bước 1: Sinh viên mới nhập học phải khai báo thông tin của mình vào giấy xin đăng ký ở ngoại trú (giấy xin đăng ký ở ngoại trú bí thư nhận tại phòng công tác sinh viên) sau đó nộp lại cho bí thư lớp (đối với những sinh viên không ở trọ thì phải nộp thêm 1 cuốn sổ hộ khẩu phô tô).

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XIN ĐĂNG KÝ Ở NGOẠI TRÚ

         Kính gởi: Công an Phường:……………………………………………..

                                         Quận:……………………………………………….

  Tên tôi là:………………………………….… sinh ngày:        /        /       

  Hiện nay đang học tại lớp………………… Mã số HSSV:…….…….……….

  Thuộc Khoa:………….…Trường ĐH.Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.

  Số CMND:……………………cấp ngày:      /     /         tại:….………………..

  Hộ khẩu thường trú tại xã (phường):   …………………….…………………

  huyện (quận,TP):…………………  ….. tỉnh (TP):………….………………..

  Số điện thoại phụ huynh (người thân):………………………………………..

  ĐTDĐ của sinh viên:……………….gmail……………………………............

  Cho phép tôi được tạm trú tại nhà Ông (bà):…………………..……………..

  Số nhà:  …………………  đường: …………………………….……………..

   Phường: …………………… Quận: ……………… ĐT:………..……………

  Thời gian ở ngoại trú từ ngày…….tháng…..năm………

  Quan hệ với chủ hộ đang ở: ………………………………………….……….

             Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực

                                                                   Ngày ….. tháng…… năm 201…

Xác nhận của Phòng CTSV - TTGD                             Người làm đơn

 

 


& Ý kiến đồng ý của Công an phường:…………………………………

 

Bước 2: Bí thư nhận giấy xin đăng ký ở ngoại trú mà sinh viên đã khai báovà nhập vào file sau đó nộp cả giấy và File về phòng CTSV&TTGD bí thư nhập vào file Excel như mẫu ở bên dưới.

 

TT

Họ tên

Ngày sinh

MSSV

Họ tên chủ nhà

Địa chỉ nơi cư trú

SĐT Chủ nhà trọ

Ở từ ngày

SĐT Sinh viên

Địa chỉ gmail

SĐTPhụ huynh

Số nhà

Tên đường

Phường

Quận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với những sinh viên đi ở trọ: Bí thư dựa vào giấy xin đăng ký ở ngoại trú mà sinh viên nộp để lấy thông tin nhập vào file Excel bên trên.

Đối với sinh viên không ở trọ (đi về trong ngày): Bí thư dựa vào giấy xin đăng ký ở ngọa trú và sổ hộ khẩu mà sinh viên nộp để lấy thông tin nhập vào file Excel bên trên cụ thể như sau: phần họ tên chủ nhà trọ sẽ lấy họ tên chủ hộ trong sổ hộ khẩu, phần địa chỉ nơi cư trú sẽ lấy địa chỉ trong cuốn sổ hộ khẩu, mục ở từ ngày nào sẽ ghi tắt là HKTT. Mục số điện thoại của sinh viên, địa chỉ gmail, số điện thoại phụ huynh sẽ lấy tại phiếu khai báo.

Bước 3: Bí thư nhận lại những giấy xin đăng ký ở ngoại trú mà sinh viên ở trọ trên địa bàn quận Tân phú đã được CTSV&TTGD ký xác nhận và trả lại cho sinh viên để ra công an phường  đóng dấu xác nhận.

Bước 4: Sinh viên ở trọ trên địa bàn quận Tân Phú đóng dấu xác nhận của công an phường xong sẽ nộp lại cho bí thư sau đó bí thư nộp lai cho phòng CTSV&TTGD.

V. Những trường hợp bị trừ điểm kê khai ngoại trú:

- Trường hợp không kê khai ngoại trú hoặc có kê khai nhưng sai hoàn toàn so với nơi đang ở hiện tại sẽ bị trừ 10 điểm/học kỳ

- Kê khai ngoại trú không đầy đủ, kê khai trễ, kê khai thiếu một số mục sẽ bi trừ 7 điểm/học kỳ

VI. Một số điều cần lưu ý:

- Nếu sinh viên thay đổi chỗ ở thì phải khai báo lại chỗ ở mới theo các bước bên trên.

- Việc tổ chức sinh hoạt lớp từ năm học2017-2018 trở đi, mỗi học kỳ chỉ xếp lịch sinh hoạt 2 lần vào đầu và cuối học kỳ. Do đó bí thư các lớp phải chủ động gặp gỡ sinh viên trong các tiết học chung hoặc lập ra các trang của lớp mình để tiện cho việc kê khai thông tin ngoại trú.

- Mỗi tháng Bí thư phải báo cáo 1 lần về ngoại trú của lớp mình kể cả không có sự thay đổi về chỗ ở.

- Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với công an phường trong vấn đề quản lý sinh viên ở ngoại trú. Sinh viên vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định hiện hành của nhà trường và công an phường.