1. Căn cứ: Sổ tay HSSV năm học 2020 – 2021.

2. Đối tượng: HSSV đang học tại trường.

3. Điều kiện cấp: Đang học tại trường, đã đóng học phí học kỳ đang học.

4. Các bước thực hiện:

-  Bước 1: SV xuất trình thẻ SV và biên lai đóng học phí của học kỳ đang học.

-  Bước 2: SV điền thông tin vào mẫu giấy đăng ký.

-  Bước 3: phòng CTSV&TTGD kiểm tra thông tin và hẹn ngày nhận lại giấy (sau 3 ngày tùy từng thời điểm).

-  Bước 4: Cấp giấy chứng nhận cho HSSV.

5. Phòng ban phối hợp:

-  Văn thư: Đóng dấu.

-  Phòng KHTC: Xác nhận SV đóng HP nếu SV bị mất biên lai.

-  Phòng Đào tạo: Xếp lịch học.

6. Lưu ý:

-  Thời gian đăng ký: Sáng: 07h00-11h30; Chiều: 13h00-15h00;

-  Thời gian trả giấy: Sáng từ: 10h00-11h30; Chiều: 15h00-16h30;

-  Sau 1-2 ngày nhận giấy (đầu năm học có thế 2-3 ngày).