1. Căn cứ pháp lý:

-  Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT, ngày 13/9/2011, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

-  Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc Phòng và Bộ Giáo Dục & Đào Tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số P ngày 15 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

-  Luật số 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội khóa XIII về nghĩa vụ quân sự.

2. Đối tượng: HSSV (trừ SV hệ liên thông).

3. Điều kiện cấp: Đang học tại trường, đã đóng học phí, có thời khóa biểu học kỳ đang học.

4. Các bước thực hiện:

-  Bước 1: SV xuất trình thẻ SV và biên lai đóng học phí của học kỳ đang học.

-  Bước 2: SV điền thông tin vào mẫu giấy đăng ký.

-  Bước 3: Phòng CTSV&TTGD kiểm tra thông tin và hẹn ngày nhận lại giấy.

-  Bước 4: Cấp giấy tạm HNVQS cho HSSV.

5. Phòng ban phối hợp:

-  Văn thư: Đóng dấu.

-  Phòng KHTC: Xác nhận SV đóng HP nếu SV bị mất biên lai.

-  Phòng Đào tạo: Xếp lịch học.

6. Lưu ý:

-  Thời gian thực hiện: Vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

-  Thời gian đăng ký: Sáng: 07h00-11h30; Chiều: 13h00-15h.

-  Thời gian trả giấy: Sáng: 10h00-11h30; Chiều: 15h00-16h30.

-  Sau 1-2 ngày nhận giấy (đầu năm học có thế 2-3 ngày).