1. Căn cứ: Sổ tay HSSV năm học 2020 – 2021.

2. Đối tượng: HSSV đang học tại trường.

3. Điều kiện cấp: Đang học tại trường, đã đóng học phí học kỳ đang học

4. Các bước thực hiện:

-  Bước 1: HSSV xuất trình thẻ SV và biên lai học phí học kỳ đang học.

-  Bước 2: phòng CTSV&TTGD kiểm tra hồ sơ, hẹn ngày nhận và trình ký hồ sơ đủ điều kiện.

-  Bước 3: Phòng CTSV&TTGD chuyển hồ sơ cho SV.

5. Phòng ban phối hợp:

-  Văn thư: Đóng dấu.

-  Phòng KHTC: Xác nhận SV đóng HP nếu SV bị mất biên lai.

6. Lưu ý: Thời gian thực hiện: Vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần.