Thông báo sinh viên

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024 Mới

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2024-2025

Quyết định về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2024-2025 Mới

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí minh thông báo về việc chi tiền học bổng và các khoản hỗ trợ sinh viên năm học 2024-2025.

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5) Mới

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (đợt 5)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 2)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (đợt 2) Mới

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 2)

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 Mới

Thông báo về danh sách (dự kiến) nhận học bổng sinh viên vượt khó học kỳ I năm học 2023-2024, trợ cấp khó khăn, giảm học phí cho anh chị em sinh đôi/, sinh ba và anh, chị em ruột đang học chung Trường học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1) Mới

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo về kết quả phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về kết quả phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024 Mới

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK1 năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 Mới

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

Thông báo về việc đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2023-2024

Thông báo về việc đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2023-2024 Mới

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Nhà trường tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đại diện sinh viên các lớp thuộc trường như sau

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 12ĐH

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 12ĐH Mới

Nhằm mục đích kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe và hoàn thành đầy đủ hồ sơ xét tốt nghiệp ra trường cho sinh viên khóa cuối, Nhà trường thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức KSK định kỳ năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 14ĐH

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 14ĐH Mới

Nhằm mục đích kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe và hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhập học cho sinh viên khóa 14 (tân sinh viên), Nhà trường thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức KSK đầu vào năm học 2023-2024 như sau:

1 2 3 4 5 > >>