Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, để có cơ sở triển khai các hoạt động công tác xã hội và công trình phục vụ cộng đồng cho sinh viên các lớp đang theo học tại Trường trong thời điểm hiện nay; Phòng CTSV&TTGD tiến hành khảo khảo sát nhu cầu của SV về việc tham gia các hoạt động CTXH theo các nội dung cụ thể sau đây:

1. Đối tượng khảo sát:

Sinh viên các lớp thuộc Trường, ưu tiên sinh viên năm cuối và các khóa đã tốt nghiệp, đáp ứng điều kiện hoàn thành quy định và cấp chứng nhận Giáo dục nghề nghiệp & Công tác xã hội, phục vụ cho việc lấy bằng tốt nghiệp ra trường.

2. Nội dung khảo sát:

- Sinh viên truy cập vào Link sau đây để tiến hành khảo sát (thời gian từ ngày 15/3/2020 đến hết ngày 20/3/2020):

- Link khảo sát: https://bitly.com.vn/tnf4ug

Để đảm bảo hiệu quả của công tác tổ chức các hoạt động công tác xã hội và công trình phục vụ cộng đồng, phòng CTSV&TTGD đề nghị SV quan tâm và tham gia khảo sát để việc triển khai các hoạt động sớm được tổ chức theo đúng nhu cầu của SV trường, phù hợp với các điều kiện thực tế. Mọi thông tin cần hỗ trợ, SV liên hệ phòng CTSV &TTGD (gặp thầy Nguyễn Văn Dung - 096.54.54.369) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.