Ngày 01/7/2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) chính thức đổi tên thành Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) theo Quyết định số 789/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với tên gọi mới - Trường Đại học Công Thương TP. HCM, trường hướng đến việc đào tạo đa ngành và đa bậc học, tập trung vào hướng ứng dụng và thực hành, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Hình phối cảnh cổng Trường Đại học Công Thương TP. HCM

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM - nay là Trường Đại học Công Thương TP. HCM có lịch sử từ năm 1982. Khi đó, Bộ Công nghiệp Thực phẩm ban hành quyết định 986/CNTP về việc thành lập trường Cán bộ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nhằm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế kỹ thuật cho ngành công nghiệp thực phẩm tại phía Nam

 

Logo Trường Đại học Công Thương TP. HCM

Năm 1986 nâng cấp thành Trường Trung học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nhằm đáp ứng việc đào tạo nhân lực kỹ thuật lành nghề về Công nghiệp Thực phẩm.

Năm 2001 nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.

Năm 2010, trường chính thức trở thành Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM theo quyết định số 284/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Và kể từ ngày 1/7/2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh có tên mới là Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh.

Đây là mốc đánh dấu một bước phát triển mới trong việc đào tạo đa ngành và đa bậc học, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của trường là trở thành trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

 

Ban Biên tập website HUIT

Tin: TT TS&TT