Sáng ngày 9/11/2020 tại phòng hội thảo, trung tâm Thư viện, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Khoa Chính trị - Luật đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến Pháp luật đối với sinh viên”.

Ngày 9/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của cán bộ giảng viên, sinh viên về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Tới tham dự buổi tọa đàm, về phía khách mời có GS.TS Nguyễn Văn Tài, trưởng Văn phòng Luật sư Sài Gòn Việt; Ông KHATAMI MOJTABA, giảng viên tiếng Anh khoa Ngoại ngữ. Về phía lãnh đạo nhà trường có Thầy Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng; Thầy Bùi Chí Hiếu - Trưởng Ban Pháp chế; Phó trưởng phòng- phụ trách phòng Tổ chức Hành chính; Thầy Phan Xuân Cường - Trưởng phòng Công tác sinh viên & Thanh tra Giáo dục; Thầy Nguyễn Đình Sinh - Chuyên viên Ban pháp chế. Về phía khoa Chính trị Luật có Cô Nguyễn Thị Thu Thoa - Trưởng khoa Chính trị Luật; Cô Phan Thị Thu Thuý - Phó Trưởng khoa Chính trị Luật; Thầy Nguyễn Nam Hà - Trưởng Bộ môn Luật; Cô Nguyễn Thị Tú Trinh - Trưởng Bộ môn Chính trị- xã hội. Cùng toàn thể giảng viên khoa Chính trị Luật và sinh viên ngành Luật kinh tế.

Ban Lãnh đạo Khoa Chính trị - Luật chụp hình lưu niệm với khách mời

Tham gia buổi tọa đàm có 3 bài tham luận: “Ý thức chấp hành Pháp luật, nội quy và quy định Nhà trường của sinh viên qua thực tiễn tại HUFI”; “Vai trò của giảng viên trong công tác phổ biến Pháp luật đối với sinh viên”; “Những phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến Pháp luật đến sinh viên”.

Các bài tham luận đều nêu cao giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thực pháp luật, văn hóa pháp lý của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong Trường. 

Thầy Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng phát biểu

Thầy Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng cho biết: Ngày pháp luật Việt Nam không chỉ nhằm mục đích tôn vinh Hiến pháp, pháp luật mà đã trở thành sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Thông qua hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, ngành giáo dục chúng ta đã giáo dục giảng viên, sinh viên nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật.

TS. Nguyễn Nam Hà - Trưởng Bộ môn Luật phát biểu

Giáo dục pháp luật luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước ta. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật, huy động lực lượng của đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia các cuộc vận động thiết lập trật tự kỷ cương và các hoạt động thường xuyên trong xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật”.

Ngày Pháp luật khơi dậy trong mỗi cá nhân về ý thức, trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị pháp luật của Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật./.

Một số hình ảnh khác của buổi tọa đàm:

 

GS TS Nguyễn Văn Tài phát biểu

 

Ông KHATAMI MOJTABA phát biểu

Nguồn: Khoa Chính trị Luật