Ngày 15 tháng 7 và ngày 01 tháng 8 năm 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định về công tác nhân sự sau:

- Tuyển dụng và bổ nhiệm PGS. TS Vũ Thanh Nguyên - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin.

- Giao Ông Bùi Chí Hiếu - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính.

- Tuyển dụng và bổ nhiệm PGS. TS Lê Vũ Đoan Duy - Nguyên trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm.

Phòng Tổ chức Hành chính