Nhân lực có trình độ tiến sĩ trở lên về Trường Đại học Công Thương TP.HCM làm việc sẽ nhận được nhiều ưu đãi. Một đại diện của trường cho biết, nhà trường hỗ trợ tài chính cho người về trường làm việc có trình độ tiến sĩ là 75 triệu đồng, 100 triệu đồng cho phó giáo sư và 150 triệu đồng cho giáo sư.

Yêu cầu trường đưa ra là nhân lực phải có tuổi đời dưới 55 đối với nam, dưới 50 đối với nữ. Chế độ đãi ngộ của trường áp dụng cho cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ chuyên môn đúng với vị trí tuyển dụng hoặc ngành nghề tuyển dụng. Học vị được xác định ngay tại thời điểm ký hợp đồng làm việc lần đầu khi vào trường. Nhân lực phải cam kết phục vụ tại trường tối thiểu trong thời gian 5 năm năm. 

“Ngoài điều kiện về tài chính, trường cũng tạo nhiều điều kiện cho những cá nhân này như được hưởng 100% lương khi đi học nâng cao. Nhân sự sẽ được trọng dụng trong lĩnh vực công tác, có cơ hội tiếp cận nguồn lực và được ưu tiên đầu tư theo đề án dự án. Ngoài ra môi trường làm việc sẽ được tạo điều kiện tốt nhất" - vị này nói.

Ngoài ra, nhà trường có chính sách đối với viên chức đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ tiến sĩ, nếu luận án tiến sĩ vượt tiến độ được hỗ trợ 30 triệu đồng, đúng tiến độ được hỗ trợ 25 triệu đồng. Đối với viên chức đang công tác tại trường, khi nhận chức danh phó giáo sư sẽ được hỗ trợ 30 triệu, giáo sư được hỗ trợ 50 triệu.

Để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Công Thương TP.HCM cũng áp dụng chế độ thưởng khá hậu hĩnh. Cá nhân bài có báo đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí SCIE, SSCI, có chỉ số Q1 được thưởng 75 triệu đồng; danh mục tạp chí SCIE, SSCI, có chỉ số Q2 được thưởng 50 triệu đồng; danh mục tạp chí ISI còn lại bao gồm SCIE, SSCI có chỉ số Q3, Q4, ESCI được thưởng 35 triệu đồng; danh mục tạp chí Scopus được thưởng 20 triệu đồng; chỉ mục ISI/Scopus được thưởng 15 triệu đồng.

Nhà trường khuyến khích cán bộ giảng viên nhân lực trình độ cao tham gia biên soạn sách chuyên khảo và sẽ thưởng 75 triệu cho cá nhân có sách chuyên khảo, 20 triệu cho cá nhân có chương sách chuyên khảo, thưởng 75 triệu cho 1 sáng chế, 20 triệu cho cá nhân có giải pháp hữu ích…

TT TS&TT

Theo vietnamnet.vn