Sáng ngày 06/07/2022, tại Hội trường C, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) đã diễn ra lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) với Đoàn đánh giá ngoài đến từ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (CEA). Đây là lần đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Nhà trường.

Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục của HUFI (06/07/2022 - 10/07/2022)

Theo kế hoạch, đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài HUFI diễn ra từ ngày 06/07/2022 đến ngày 10/07/2022.

Tham dự buổi lễ khai mạc, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có: TS. Nguyễn Quốc Chính – Trưởng Đoàn; TS. Huỳnh Khả Tú – Thư ký; PGS.TS. Lê Chi Lan – Thành viên; PGS.TS. Trần Tiến Khoa – Thành viên; PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm – Thành viên; TS. Nguyễn Thị Hảo – Thành viên; ThS. Bùi Thị Như Huế - Phó Trưởng phòng Phòng đánh giá chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Tòng Khang – Thư ký chuyên môn.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Nhà trường cùng các quý thầy cô là thành viên Hội đồng tự đánh giá, trưởng phó các đơn vị phòng ban – khoa – trung tâm, viên chức và sinh viên Nhà trường.

ThS. Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý chất lượng phát biểu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Tại phiên khai mạc, ThS. Dương Hoàng Kiệt – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý chất lượng HUFI tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thay mặt Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TS. Huỳnh Khả Tú đã công bố quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài, nêu rõ mục tiêu của đợt khảo sát chính thức và thống nhất nguyên tắc làm việc và thời gian thực hiện nhiệm vụ của Đoàn.

 TS. Huỳnh Khả Tú - Thư ký Đoàn công bố quyết định thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Trong không khí trang trọng của phiên khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu chào mừng Đoàn đánh giá ngoài và giới thiệu tổng thể về các hoạt động của Nhà trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng… Đây là lần tái kiểm định thứ hai của Nhà trường, cách đây 5 năm Trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tiến hành kiểm định chất lượng, và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục. Sau khi được công nhận, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát huy những điểm mạnh và khắc phục những mặt yếu, không ngừng cải tiến công tác tổ chức quản lý, phát triển đội ngũ, cải tiến hoạt động dạy và học, cải tiến tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, tài chính và các hoạt động khác để nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại phiên khai mạc

Năm nay sau thời gian 5 năm, Nhà trường tiếp tục triển khai công tác kiểm định chất lượng cấp Trường (chu kỳ 2) theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho đợt khảo sát chính thức này với sự đồng lòng và quyết tâm cao của tập thể Nhà trường. Trong thời gian 5 ngày Đoàn Đánh giá tiến hành khảo sát chính thức tại Trường, toàn thể Ban giám hiệu, các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường sẽ chuẩn bị chu đáo để hoạt động của Đoàn Đánh giá được tiến hành thuận lợi, khách quan và hiệu quả.

TS. Nguyễn Quốc Chính – Trưởng Đoàn phát biểu tại phiên khai mạc

Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện cho Đoàn đánh giá ngoài của CEA, TS. Nguyễn Quốc Chính – Trưởng đoàn gửi lời cảm ơn Nhà trường đã tin tưởng và lựa chọn Trung tâm là đơn vị thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Nhà trường. Đợt đánh giá chu kỳ 2 này theo bộ tiêu chuẩn mới có 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí với yêu cầu cao hơn ở các hoạt động của Nhà trường theo PDCA (Plan – Do – Check – Act).  Đoàn đánh giá ngoài với những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng sẽ công tâm, khách quan và có những khuyến nghị chính xác để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Sau lễ khai mạc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng; phỏng vấn, thu thập ý kiến của lãnh đạo quản lý, giảng viên, cán bộ hỗ trợ, nhân viên, nhà tuyển dụng, người học và cựu người học các hệ đào tạo; làm việc với đại diện các Phòng/Khoa/Trung tâm, lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng tự đánh giá.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc và các ngày phỏng vấn của đợt khảo sát chính thức

Trung tâm Quản lý chất lượng