"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Tập huấn phổ biến Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công...

16/12/2023

Sáng ngày 14/12/2023, tại phòng họp C306 đã diễn ra buổi tập huấn Quy định về thi, kiểm tra và đánh...

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh có thêm 08 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất...

21/11/2023

Sáng ngày 20/11/2023, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ...

Buổi chia sẻ của PGS.TS. Lê Đức Ngọc về chủ đề "Đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của người...

13/11/2023

Ngày 11/11/2023,PGS. TS. Lê Đức Ngọc – Giảng viên, Đại học Quốc gia Hà Nội - chuyên gia trong lĩnh...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023

02/01/2024

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 của Trường Đại học...

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022

31/12/2022

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 của Trường Đại học...

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

31/12/2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học...

Xem thêm