"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần IX - 2023 của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí...

25/09/2023

Sáng ngày 27/09/2023, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Công Thương Thành phố...

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 04 chương trình đào...

24/08/2023

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 04 chương trình đào...

Hội thảo Đóng góp chiến lược phát triển Trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045

10/08/2023

Chiều ngày 08/8/2023, tại TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022

31/12/2022

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 của Trường Đại học...

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

31/12/2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học...

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

01/10/2021

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên...

Xem thêm