Khảo sát chất lượng

 Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023 Mới

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022 Mới

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021 Mới

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan Mới

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan của Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên Mới

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên mới nhập học, thời gian khảo sát tháng 9, 10/2021

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Sinh viên)

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Sinh viên) Mới

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường ĐH CNTP TP.HCM đã triển khai hình thức thi trực tuyến vào học kỳ 2 năm học 2020-2021. Đây là lần đầu hình thức thi này được Trường thực hiện với quy mô lớn, do đó không tránh khỏi những vướng mắc, khó...

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Viên chức)

Khảo sát về đánh giá kết quả bằng hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (Viên chức) Mới

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, trường ĐH CNTP TP.HCM đã triển khai hình thức thi trực tuyến vào học kỳ 2 năm học 2020-2021. Đây là lần đầu hình thức thi này được Trường thực hiện với quy mô lớn, do đó không tránh khỏi những vướng mắc, khó...

Khảo sát ý kiến của sinh viên về công tác cố vấn học tập tại HUFI (08/9 – 15/9/2021)

Khảo sát ý kiến của sinh viên về công tác cố vấn học tập tại HUFI (08/9 – 15/9/2021) Mới

Công tác Cố vấn học tập (CVHT) là một thành tố quan trọng của hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ. Để nâng cao hiệu quả của công tác này, hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên trong quá trình học, Nhà trường đề nghị sinh viên trả lời câu hỏi bảng khảo sát...

Thông báo số 405/TB-DCT về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

Thông báo số 405/TB-DCT về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy Mới

Thông báo về việc lấy ý kiến giảng viên về hoạt động giảng dạy

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy và học trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 Mới

Công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình dạy học online

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020 Mới

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2020

Kế hoạch số 915/KH-DCT về triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021

Kế hoạch số 915/KH-DCT về triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021 Mới

Kế hoạch số 915/KH-DCT về triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2020-2021

1 2 > >>