Ngày 19/07/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) và Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) đã đến thực hiện đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 06 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học các ngành: Công nghệ Dệt - May, Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Nhà trường và các Đoàn đánh giá ngoài tại đợt Khảo sát sơ bộ ngày 19/07/2022

Tham dự đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Sài Gòn có TS. Nguyễn Kim Dung - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn - Giám sát. Về phía Đoàn ĐGN có TS. Dương Mộng Hà - Trưởng Đoàn ĐGN (Đoàn 1) và PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga - Trưởng Đoàn ĐGN (Đoàn 2) cùng các thành viên là chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, có PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo 05 Khoa của 06 CTĐT được đánh giá, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá và đại diện các đơn vị trong Trường tham dự.

Phát biểu tại phiên khai mạc của đợt Khảo sát sơ bộ, TS. Nguyễn Kim Dung - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn, đã nêu rõ tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng CTĐT đối với các cơ sở giáo dục đại học đồng thời ghi nhận những cố gắng của Hội đồng Tự đánh giá và tập thể viên chức, người lao động của Nhà trường trong công tác tự đánh giá và chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài. Trên cơ sở góp ý và đề nghị của Đoàn ĐGN, Nhà trường chuẩn bị tốt các hồ sơ minh chứng, mời đầy đủ các đối tượng cần phỏng vấn, rà soát các địa điểm cần kiểm tra và các vấn đề hậu cần chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức.

TS. Nguyễn Kim Dung - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn phát biểu tại phiên họp khai mạc

Phát biểu chào mừng Đoàn ĐGN, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Nhà trường, gửi lời cảm ơn Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn và Đoàn ĐGN đã đến thực hiện Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT của Trường đúng theo kế hoạch đã thống nhất. Kết quả Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT sẽ giúp Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài của 06 CTĐT. 

Trong thời gian làm việc tại Trường, Đoàn ĐGN đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng Kế hoạch Khảo sát sơ bộ 06 CTĐT gồm: Công nghệ Dệt - May, Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống. Đoàn ĐGN đã kiểm tra hồ sơ minh chứng của các CTĐT, tiến hành khảo sát cơ sở vật chất của các CTĐT bao gồm: phòng làm việc của Khoa và các phòng ban chức năng, phòng phỏng vấn, phòng học, phòng thực hành, phòng máy tính, sân tập thể thao, thư viện, ký túc xá...

TS. Dương Mộng Hà - Trưởng Đoàn ĐGN phát biểu tại phiên họp tổng kết đợt Khảo sát sơ bộ 

Phát biểu tại phiên họp tổng kết đợt Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài CTĐT của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, TS. Dương Mộng Hà - Trưởng Đoàn ĐGN thông báo và trao đổi với Nhà trường về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 06 CTĐT. TS. Dương Mộng Hà đánh giá cao sự chuẩn bị của Nhà trường, đặc biệt đối với sự nỗ lực hoàn chỉnh các báo cáo tự đánh giá, bổ sung các minh chứng (bản cứng và được số hóa) theo góp ý của các chuyên gia thẩm định. Thay mặt các Đoàn ĐGN, TS. Dương Mộng Hà và PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga cảm ơn lãnh đạo Trường và các đơn vị đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Đoàn ĐGN hoàn thành tốt các nội dung và mục đích của đợt Khảo sát sơ bộ đồng thời thống nhất lịch làm việc cho đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 06 CTĐT là từ ngày 27/07/2022 đến ngày 31/07/2022.

PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga phát biểu tại phiên họp tổng kết đợt Khảo sát sơ bộ 

TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, thay mặt lãnh đạo Trường và Hội đồng tự đánh giá 06 CTĐT phát biểu cảm ơn và ghi nhận các nhận xét, góp ý và cam kết chỉ đạo các đơn vị liên quan của Trường thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn ĐGN chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức.

TS. Thái Doãn Thanh phát biểu tại phiên họp tổng kết đợt Khảo sát sơ bộ 

Kết thúc phiên họp, đại diện các Đoàn ĐGN, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn và đại diện lãnh đạo Trường đã cùng ký kết Biên bản ghi nhớ sau Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài của 06 CTĐT ngành Công nghệ Dệt - May, Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống của Trường.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn và Đoàn ĐGN (Đoàn 1) ký kết Biên bản ghi nhớ sau Khảo sát sơ bộ

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn và Đoàn ĐGN (Đoàn 1) ký kết Biên bản ghi nhớ sau Khảo sát sơ bộ

Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm được thống nhất là từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 07 năm 2022.

TS. Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cho đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn và các Đoàn ĐGN

Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD Sài Gòn và các Đoàn ĐGN

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn ĐGN làm việc tại Trường trong đợt Khảo sát sơ bộ:

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất tại Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành của ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường 

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất tại Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành của ngành Khoa học Dinh dưỡng & Ẩm thực và Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất của ngành Công nghệ Dệt & May

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất của ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất tại phòng Khoa học Công nghệ

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất tại phòng Quản trị - Thiết bị

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất tại phòng Tổ chức - Hành chính

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất tại phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất tại Trung tâm Thông tin - Thư viện 

Trung tâm Quản lý chất lượng

Ảnh: TT TS&TT