Ngày 06/07/2022 tới đây, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành khảo sát chính thức để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý chất lượng kính gửi đến Thầy/Cô chương trình khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại HUFI (chu kỳ 2) từ ngày 06/07/2022 - 10/07/2022.

Kính mong Thầy/Cô phân công nhân sự trực tiếp đón tiếp Đoàn Đánh giá ngoài, tham dự các phiên phỏng vấn và hỗ trợ Đoàn khi có yêu cầu trong thời gian Đoàn đến khảo sát tại Trường và tại đơn vị.

Ngoài ra, kính mong Thầy/Cô thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học, cựu người học và nhà tuyển dụng các thông tin về đợt khảo sát chính thức này.

Trung tâm Quản lý chất lượng