Sáng ngày 27/06/2022 tới đây, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý chất lượng kính gửi đến Thầy/Cô chương trình khảo sát sơ bộ Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại HUFI (chu kỳ 2) vào ngày 27/6/2022.

 

Kính mong Thầy/Cô phân công nhân sự trực tiếp đón tiếp Đoàn Đánh giá ngoài, hỗ trợ Đoàn khi có yêu cầu trong thời gian khảo sát tại Trường và tại đơn vị.

Đối với các phòng thực hành được liệt kê trong chương trình Đoàn Đánh giá ngoài dự kiến khảo sát, kính mong Thầy/Cô quan tâm cử nhân sự trực và giới thiệu khi Đoàn đến từ 8h00 đến 11h30.

Ngoài ra, kính mong Thầy/Cô thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học các thông tin về đợt khảo sát sơ bộ này.

 

Toàn văn báo cáo tự đánh giá Trường sau thẩm định: Thầy/Cô vui lòng xem tại đây

Thông tin về hoạt động Đánh giá ngoài cấp Cơ sở giáo dục tại HUFI: Thầy/Cô vui lòng xem tại đây

 

Theo quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, trong cuối tháng 06 và đầu tháng 07, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành khảo sát để đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động khảo sát sơ bộ sẽ được diễn ra vào ngày 27/06/2022. Đợt khảo sát đánh giá chính thức dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06/07/2022 đến 10/07/2022.

 

Trung tâm Quản lý chất lượng