Ngày 30/6, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao "Giấy Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo" áp dụng cho các trình độ đào tạo của Nhà trường.

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời được vinh dự đón tiếp:

  • TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh
  • ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
  • ThS. Lã Hoài Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, HUFI có 06 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó có 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm: Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật môi trường do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh công nhận.

Đại diện lãnh đạo 03 khoa có chương trình đào tạo Thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định chất lượng nhận Giấy chứng nhận

TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh phát biểu chúc mừng Nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Và 03 chương trình đào tạo trình độ Đại học gồm: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ chế biến thủy sản do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công nhận.

Ông Lã Hoài Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố Quyết định chứng nhận kiểm định chất lượng  giáo dục cho 03 chương trình đào tạo trình độ Đại học

Đại diện lãnh đạo 03 khoa có chương trình đào tạo Đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng nhận Giấy chứng nhận

ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng Nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ Đại học

TS.Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận

TS.Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cảm ơn Trung tâm KĐCLGD - Trường Đại học Vinh

và Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Như vậy, tính đến hiện nay, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) đã có 15 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng ở các trình độ đào tạo (đạt chuẩn MOET và chuẩn AUN-QA).

Trung tâm Quản lý chất lượng

Ảnh: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông