Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín Tây Ban Nha - SCImago đã công bố kết quả bảng xếp hạng các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới năm 2023. Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự xếp ở vị trí thứ 3 trong tổng số 29 trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam được SCImago xếp hạng năm nay.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự xếp ở vị trí thứ 3 trong tổng số 29 trường đại học của Việt Nam được SCImago xếp hạng năm 2023

Nguồn: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=VNM

SCImago Institutions Rankings (SCImago) là bảng xếp hạng uy tín, được các tổ chức như Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Nafosted sử dụng làm một trong các cơ sở để tham khảo cho quá trình đánh giá tổ chức khoa học công nghệ tại Việt Nam. 

Bảng xếp hạng SCImago ra đời từ năm 2009 và mỗi năm sẽ công bố kết quả xếp hạng một lần. Đây là bảng xếp hạng các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, viện nghiên cứu dựa trên kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội.

Kết quả xếp hạng của SCImago dựa trên 3 tiêu chí gồm:

- Năng lực nghiên cứu (50%): thực hiện dựa vào khối lượng, tác động và chất lượng của nghiên cứu từ cơ sở giáo dục.

- Sáng tạo và đổi mới (30%): được tính toán dựa trên số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế của cơ sở giáo dục và các trích dẫn mà kết quả nghiên cứu của cơ sở giáo dục đó nhận được từ các bằng sáng chế.

- Tác động xã hội (20%): dựa vào số trang của website thuộc cơ sở giáo dục và số lượng liên kết ngược và thảo luận trên các mạng xã hội.

Cụ thể hơn trong từng tiêu chí, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) đã có các vị trí xếp hạng như sau:

Ở tiêu chí Năng lực nghiên cứu, HUFI xếp ở vị trí thứ 12. Xếp hạng ở tiêu chí dựa trên số lượng bài báo nghiên cứu khoa học công bố trên các tạp chí như Scopus, Scival.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xếp vị trí  thứ 12 trong tiêu chí Năng lực nghiên cứu

Ở tiêu chí Sáng tạo và đổi mớiHUFI xếp ở vị trí thứ 1 dựa trên các yếu tố: tác động chuẩn hóa, hợp tác quốc tế, thành quả, bài báo chất lượng cao, chất lượng nghiên cứu...

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xếp vị trí  thứ 1 trong tiêu chí Sáng tạo và đổi mới

Ở tiêu chí Tác động xã hội, HUFI xếp ở vị trí thứ 26 dựa trên các yếu tố: liên kết trong nước, website và chỉ số Altmetrics (chỉ số về sự quan tâm và các thảo luận xung quanh kết quả nghiên cứu trên mạng xã hội, các báo và các trang web mở)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xếp vị trí  thứ 26 trong tiêu chí Tác động xã hội

Việc Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh nằm trong top 3 các trường đại học Việt Nam tại một bảng xếp hạng có uy tín quốc tế như SCImago Institutions Rankings có thể nói là một sự khích lệ rất lớn và là động lực cho Nhà trường tiếp tục nỗ lực để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, khẳng định vị trí của Nhà trường trong nền giáo dục đại học cùng với quá trình phát triển và hội nhập.

SCImago là tổ chức bao gồm các cơ sở nghiên cứu của Tây Ban Nha như: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), ĐH Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid), và Alcala de Henares. Mục đích của bảng xếp hạng này nhằm cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, mức độ uy tín của các tạp chí thông qua việc phân tích các chỉ số dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus. Và bảng xếp hạng cũng cung cấp công cụ đo lường hữu ích cho các tổ chức, nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý nghiên cứu phân tích, đánh giá và cải thiện các hoạt động và hiệu suất nghiên cứu phân tích, đánh giá và cải thiện các hoạt động và hiệu suất nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu. 

TT.QLCL