Ngắn hạn

Quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy trong Trường

Quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy trong Trường Mới

Quy định tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên chính quy trong Trường

Tài liệu 10 kỹ năng mềm của HUFI

Tài liệu 10 kỹ năng mềm của HUFI Mới

Kỹ năng mềm hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội dùng để chỉ các kĩ năng quan trọng trong cuộc sống con người như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm,…Thực tế cho thấy những người thành đạt có 25% là do những kiến thức chuyên môn, còn lại là...