Đề tài, dự án cấp tỉnh, thành

1. Nghiên cứu chế tạo bộ KIT phát hiện nhanh sự hiện diện của bắp và đậu nành biến đổi gen
- Loại đề tài: Đề tài chương trình Việt Á
- Chủ nhiệm: TS. Hồ Viết Thế
- Năm thực hiện: 2017
2. Hoàn thiện quy trình trích ly dịch chiết từ hoa cúc trắng (Chrysanthemum Morifolium R) và ứng dụng vào một số sản phẩm thực phẩm
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
- Năm thực hiện: 2017
3. Nghiên cứu quy trình tinh sạch Exopolysacchride từ môi trường nuôi cấy Ophyocordyceps sinensis bổ sung dầu ô liu và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thúy Hằng
- Năm thực hiện: 2017
4. Ứng dụng công nghệ keo tụ điện hóa trong xử lý nước thải công nghiệp
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Phan Quang Huy Hoàng
- Năm thực hiện: 2019
5. Tác động của chi tiêu công, thể chế công đến tăng trưởng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN+3: Bài học cho Việt Nam
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Anh
- Năm thực hiện: 2019
6. Nghiên cứu hệ thống xử lý nước cấp cho những vùng thiên tai của chủ nhiệm
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thủy
- Năm thực hiện: 2019
7. Cacboxymetyl hóa tinh bột từ một số lương thực không phổ biến ứng dụng làm nguyên liệu tá dược trong thuốc viên nén
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Vũ Thị Hường
- Năm thực hiện: 2019
8.Xây dựng hệ thống trả lời tự động về tư vấn tuyển sinh sau đại học tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI)
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Trần Thanh Trâm
- Năm thực hiện: 2020
9. Đánh giá hàm lượng hợp chất thứ cấp trong sinh khối rễ bất định cây Ba kích
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: TS. Trịnh Thị Hương
- Năm thực hiện: 2020
10. Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng của than hydro thu nhận từ quá trình carbon hoá thuỷ nhiệt rác thực phẩm
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thị Hoàng Tuyến
- Năm thực hiện: 2020
11. Nghiên cứu quy trình sản xuất chất màu chlorophyll từ bèo tấm
- Loại đề tài: Đề tài vườn ươm TP. Hồ Chí Minh
- Chủ nhiệm: ThS. Trần Chí Hải
- Năm thực hiện: 2020
12. Xây dựng quy trình nhân nhanh sinh khối rễ bất định cây đảng sâm (Codonopsis javanica) có giá trị dược liệu bằng phương pháp nuôi cấy bioreactor và nuôi cấy ngập chìm tạm thời
- Loại đề tài: Đề tài Cấp Thành phố
- Chủ nhiệm: Trịnh Thị Hương
- Năm thực hiện: 2019-2021