Cơ sở Vật Chất Khang Trang Và Hiện Đại

THƯ VIỆN RỘNG RÃI

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH KHANG TRANG

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHUẨN

 

TRANG THIẾT BỊ THỰC HÀNH / THÍ NGHIỆM ĐẦY ĐỦ VÀ HIỆN ĐẠI