PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Bùi Chí Hiếu
Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Phụ trách phòng

Lịch sử phát triển

Phòng ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của Nhà trường. Ban đầu Phòng mang tên Phòng Tổ chức - Giáo vụ, chỉ có một số ít thành viên thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, Đào tạo và kiêm công tác đoàn thể. Sau đó, Phòng đã mở rộng sang thực hiện các công tác hành chính, pháp chế, phục vụ của nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức hành chính, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật trong trường. Cụ thể các lĩnh vực sau đây:

  • Công tác tổ chức bộ máy.
  • Công tác nhân sự.
  • Công tác chế độ chính sách.
  • Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
  • Công tác pháp chế.
  • Công tác Văn thư - Lưu trữ.
  • Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thành tựu

Phòng Tổ chức Hành chính nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp trường”, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp bộ”. Hàng năm, phòng Tổ chức Hành chính đều có cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp trường, cấp bộ. Trong nhiều năm, một số thành viên của phòng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, huy chương vì sự nghiệp Công Thương.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319 - 110

E - mail:

Website: