Thông tin thu hút nhân lực của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI)

I. Nhu cầu thu hút

Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng nhân lực đạt chuẩn, HUFI mong muốn là điểm đến của các nhà khoa học và nhà quản lý có năng lực và trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, bổ sung nhân lực quản lý cho HUFI.

II. Đối tượng thu hút

Nhà khoa học có khả năng phát triển các nguồn lực, thu hút và phát triển đội ngũ cộng sự để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, các chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu trọng điểm, phát triển các chương trình đào tạo, và phát triển tổ chức.
Các nhà khoa học đáp ứng chuẩn quốc tế và khu vực: có trình độ tiến sĩ, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh), có công bố quốc tế, đã chủ trì các đề tài cấp bộ hoặc tương đương trở lên/hoặc trưởng nhóm nghiên cứu có thành tích/có sản phẩm KH&CN được chuyển giao, có năng lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
Các nhà quản lý có thành tích và kinh nghiệm tại các đơn vị trong và ngoài nước mong muốn về công tác tại HUFI.

III. Chính sách và quyền lợi

Bên cạnh các chính sách thu hút, ưu đãi trong việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, HUFI có chính sách thí điểm đãi ngộ sau:
1. Cơ hội tiếp cận nguồn lực; ưu tiên đầu tư theo đề án, dự án;
2. Cơ chế và chính sách thí điểm theo đề xuất cụ thể;
3. Môi trường làm việc tốt và được tôn vinh kịp thời.
Căn cứ theo đề xuất cụ thể của nhà khoa học, nhà quản lý thuộc đối tượng thu hút, HUFI sẽ có các cam kết và thỏa thuận cụ thể.

V. Hồ sơ và quy trình

HUFI đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin, tuân thủ nguyên tắc về sở hữu trí tuệ đối với các đề xuất về công tác tại HUFI.
Nhà khoa học, quản lý có mong muốn về công tác tại HUFI vui lòng trực tiếp liên hệ với lãnh đạo HUFI để trao đổi và thảo luận về quy trình, thủ tục, các cam kết và thỏa thuận, các chính sách ưu đãi…
Vui lòng chuẩn bị đề xuất (proposal) cụ thể về công việc, các hoạt động và cơ chế chính sách khi về HUFI công tác.

V. Liên hệ

1. Phòng Tổ chức Hành Chính, C.102, Nhà C, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
2. Điện thoại: 028 38 16 33 18 nội bộ 108
3. Hoặc: Phó Hiệu trưởng Thái Doãn Thanh, ĐT: 0983 00 37 36 (Để lại tin nhắn nếu không gọi điện thoại được), Email: thanhtd@hufi.edu.vn