Ngày 18/3/2023, Tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về Kinh tế lần I - The 1st International Conference on Economics, 2023 (ICE 2023). Hội nghị được đồng tổ chức bởi Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Tập đoàn DTS (Việt Nam), Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (Việt Nam), Đại học Sannio (Ý), Đại học I-Shou (Đài Loan) và Đại học Quốc tế Rabat (Morocco).

Hội nghị Quốc tế về Kinh tế lần thứ nhất – ICE 2023 với mục đích tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa các học giả, các chuyên gia trong và ngoài nước về lĩnh vực kinh tế và đông đảo nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tham dự. 

Tại hội nghị, các chuyên gia và đại biểu tham dự đã trình bày và thảo luận về các vấn đề hiện tại của nền kinh tế, đặc biệt là về ứng dụng của công nghệ số và dữ liệu lớn trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của nền kinh tế nước ta hiện nay, góp phần thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực kinh tế để nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng và phát triển bền vững. 

Hội nghị diễn ra hai phiên, phiên toàn thể và phiên dành cho các tiểu ban. Sau phiên toàn thể, phiên các tiểu ban diễn ra đồng thời là: Tiểu ban Quản trị kinh doanh, tiểu ban Tài chính ngân hàng và tiểu ban Du lịch và dịch vụ.

Tại phiên tiểu ban Quản trị kinh doanh, Ban tổ chức đã lựa chọn một số bài viết xuất sắc trình bày tại hội thảo. TS. Ngô Văn Thạo, Trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Quản trị kinh doanh đã có bài tham luận tại Hội thảo.  

Hội nghị Quốc tế về Kinh tế lần I - The 1st International Conference on Economics, 2023 (ICE 2023) lần đầu tiên được tổ chức tại HUFI đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các học giả, chuyên gia và đại biểu tham dự. 

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị Quốc tế về Kinh tế lần I - The 1st International Conference on Economics, 2023 (ICE 2023)