"HUFI Startup Open day 2023" là Ngày Hội trưng bày sản phẩm, dự án khởi nghiệp của sinh viên, giảng viên, cựu sinh viên HUFI. Đây là một cơ hội tuyệt vời để các sinh viên trình bày tài năng, đam mê và khả năng sáng tạo của mình, cũng như tiếp cận với một mạng lưới đầu tư và hỗ trợ cần thiết để phát triển ý tưởng của mình. 

📆 Thời gian: 8h00 - 15h00, thứ 4, ngày 26/04/2023.

📌 Địa điểm: Tầng trệt Trung tâm Thông tin Thư viện HUFI.

TT TS&TT