Vào lúc 7h00 sáng thứ 5 ngày 02/3/2023, Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp cho sinh viên khoa Tài chính kế toán sẽ được diễn ra tại Hội trường C.

TT TS&TT