Bạn muốn trở thành một mentor tài ba và hỗ trợ người khác phát triển sự nghiệp? Hay bạn đã là một mentor và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình để giúp cộng đồng?

 

🎓 Đến và khám phá những chủ đề hấp dẫn sau:

🔹 Xác định vai trò của một mentor và tầm quan trọng của việc mentoring trong sự nghiệp và phát triển cá nhân.

🔹 Các kỹ năng cần thiết để trở thành một mentor xuất sắc.

🔹 Phương pháp hiệu quả trong việc hướng dẫn và định hình sự phát triển của người học.

🔹 Xử lý các thách thức phổ biến trong quá trình mentoring và tìm kiếm giải pháp.

🔹 Chia sẻ kinh nghiệm và những câu chuyện thành công từ các mentor đã thành công trong sự nghiệp của họ.

💡 Hội thảo sẽ mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích, từ đó bạn sẽ có cơ hội tăng cường kỹ năng mentoring của mình và đạt được sự đột phá trong việc hỗ trợ người khác.

 

⏰ Thời gian: 8h00, ngày 29/7/2023

📍 Địa điểm: Tầng 3, Trung tâm Thông tin thư viện

TT TS&TT