Hội thảo Quốc tế về Kinh tế lần 2 (2nd International Conference on Economics) - ICE 2024 được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu về kinh tế trong và ngoài nước. Hội thảo cũng là dịp giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, hợp tác học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học giữa các cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ thời kỳ chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Thời gian: 7:30 - 11:30, ngày 08/6/2024
Địa điểm: Trường Đại học Công Thương TP. HCM

🎬 Chương trình sẽ được phát trực tiếp tại: Fanpage HUIT - Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh (https://www.facebook.com/DhCongThuongHCM), và youtube (https://www.youtube.com/@DHCongthuong)

 

Ban Biên tập website HUIT

TT TS&TT