Tọa đàm "Giải pháp hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở các trường ĐH, CĐ"

Nhằm mục đích Gặp gỡ, trao đổi và phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh; Giới thiệu về các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các trường đại học, cao đẳng.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị đối tác tổ chức Tọa đàm "Giải pháp hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST ở các trường ĐH, CĐ"

Thời gian: 14h00 ngày 27/7/2023

Địa điểm: Hội trường C, Trường Đại học Công Thương TP.HCM

TT TS&TT