Workshop nhằm giới thiệu và trao đổi về các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả. Trong chương trình, sinh viên sẽ được gặp gỡ và thảo luận với các nhân vật thành công trong lĩnh vực lãnh đạo, từ đó học hỏi và trau dồi kiến thức, kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo giỏi.

Đây là một chương trình thú vị và bổ ích dành cho những ai quan tâm đến phát triển kỹ năng lãnh đạo và muốn trở thành nhà lãnh đạo giỏi trong tương lai.

Thời gian: 07h00, 26/4/2023

Địa điểm: Hội trường C

TT TS&TT