Thông báo

Thông báo 79/TB -DCT về việc giảng dạy, học tập và làm việc sau Kỳ nghỉ Tết tân Sửu năm 2021

Thông báo 79/TB -DCT về việc giảng dạy, học tập và làm việc sau Kỳ nghỉ Tết tân Sửu năm 2021

Thông báo 79/TB -DCT về việc giảng dạy, học tập và làm việc sau Kỳ nghỉ Tết tân Sửu năm 2021

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020

Danh sách thông tin luận văn Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Danh sách thông tin luận văn Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Danh sách thông tin luận văn Thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

KH số 60/KH-DCT về việc tổ chức cuộc thi viết về "Những kỷ niệm đẹp của mùa Xuân" năm 2021 cho Giảng viên, CBVC và NLĐ

KH số 60/KH-DCT về việc tổ chức cuộc thi viết về "Những kỷ niệm đẹp của mùa Xuân" năm 2021 cho Giảng viên, CBVC và NLĐ

KH số 60/KH-DCT về việc tổ chức cuộc thi viết về "Những kỷ niệm đẹp của mùa Xuân" năm 2021 cho Giảng viên, CBVC và NLĐ

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021

Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021

Căn cứ vào kế hoạch triển khai Tuần sinh hoạt công dân - HSSV hàng năm, Nhà trường thông báo về Bài kiểm tra thu hoạch kết thúc Tuần sinh hoạt công dân – HSSV, đợt ngày 23, 24, 25, 26/01/2021, cụ thể như sau:

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thông báo số 56/TB-DCT về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện Công văn số 10282/BCT-TCCB ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo tới viên chức, người lao...