Chiêu sinh khóa đào tạo "Nhận thức về ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm"

Chiêu sinh khóa đào tạo "Nhận thức về ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm"

  •  04/11/2020
Chiêu sinh khóa đào tạo "Nhận thức về ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.0 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm"