Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 1)

Thông báo về kết quả phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về kết quả phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kết quả phúc khảo điểm thi cuối HK1 năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh...

Lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho nữ cán bộ, viên chức, người lao động” trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho nữ cán bộ, viên chức, người lao động” trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/3/2024, trong không khí vui tươi phấn khởi, Công đoàn trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và tọa đàm “Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho nữ cán bộ, viên chức, người lao động”...

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

Thông báo về việc đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2023-2024

Thông báo về việc đối thoại với đại diện sinh viên năm học 2023-2024

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Nhà trường tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với đại diện sinh viên các lớp thuộc trường như sau

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 12ĐH

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 12ĐH

Nhằm mục đích kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe và hoàn thành đầy đủ hồ sơ xét tốt nghiệp ra trường cho sinh viên khóa cuối, Nhà trường thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức KSK định kỳ năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 14ĐH

Thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức khám sức khỏe đầu vào năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 14ĐH

Nhằm mục đích kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe và hoàn thành đầy đủ hồ sơ nhập học cho sinh viên khóa 14 (tân sinh viên), Nhà trường thông báo về việc nộp giấy KSK và tổ chức KSK đầu vào năm học 2023-2024 như sau:

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023 - 2024

1 2 3 4 5 > >>