Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2023

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Quy định về việc đánh giá rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Quy định về việc đánh giá rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Quy định về việc đánh giá rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2023

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2023

Sáng ngày 19/12/2023, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Đại học Công Thương TP. HCM đã phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và...

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (Đợt 2)

Thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (Đợt 2)

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về việc tham gia BHYT năm 2024 (Đợt 2) như sau

Vòng chung kết Hội diễn văn nghệ Công nhân viên chức, người lao động cấp Khối năm 2023 "Rực rỡ sắc màu HUIT"

Vòng chung kết Hội diễn văn nghệ Công nhân viên chức, người lao động cấp Khối năm 2023 "Rực rỡ sắc màu HUIT"

Ngày 12/12/2023, tại hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, đội văn nghệ Công đoàn Trường Đại học Công thương TP. HCM đã tham gia vòng chung kết Hội diễn văn nghệ Công nhân viên chức, người lao động cấp Khối năm 2023.

Tập huấn phổ biến Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Tập huấn phổ biến Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 14/12/2023, tại phòng họp C306 đã diễn ra buổi tập huấn Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (số 2402/QĐ-DCT) do Trung tâm Quản lý chất lượng tổ chức. Buổi tập huấn này...

Thông báo Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thông báo Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thông báo về việc tập huấn Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả người học năm 2023-2024

Thông báo về việc tập huấn Quy định về thi, kiểm tra và đánh giá kết quả người học năm 2023-2024

Thực hiện kế hoạch tháng 11 và 12 năm 2023 của Trường, của Trung tâm Quản lý chất lượng; căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-DCT ngày 22 tháng 8 năm 2023 về việc ban hành Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của Trường Đại học Công Thương Tp....

Đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Công bố Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Công bố Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

<< < 1 2 3 4 5 > >>