Kính gửi tới toàn thể các cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, và học viên Báo cáo tự đánh giá của Nhà Trường chu kỳ 2 (2017-2021).

Kính mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến, các ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Quản lý chất lượng (Tầng 3, Nhà C) hoặc qua email Egov của Cô Nguyễn Hữu Dung để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!