Trung tâm Quản lý chất lượng kính gửi đến Thầy/Cô chương trình khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 06 chương trình đào tạo tại HUFI từ ngày 27/07/2022 - 31/07/2022.

Kính mong Thầy/Cô phân công nhân sự trực tiếp đón tiếp Đoàn Đánh giá ngoài, tham dự các phiên phỏng vấn và hỗ trợ Đoàn khi có yêu cầu trong thời gian Đoàn đến khảo sát tại Trường và tại đơn vị.

Ngoài ra, kính mong Thầy/Cô thông báo đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học, cựu người học và nhà tuyển dụng các thông tin về đợt khảo sát chính thức này.