• Tên trường (Tiếng Việt): Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh
  • Tên trường (Tiếng Anh): Ho Chi Minh City University of Industry and Trade
  • Bộ chủ quản: Bộ Công Thương
  • Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại liên hệ: (028)38161673 - (028)38163319
  • Email: info@hufi.edu.vn
  • Website: https://huit.edu.vn